Tren Perniagaan PKS

SUMBANGAN SME KEPADA keluaran dalam negeri kasar (GDP) MALAYSIA MENINGKAT SEBANYAK 38.3%, BERNILAI US$125.3 bilion

Sektor pengilangan dan perkhidmatan merupakan penyumbang utama dengan gabungan bahagian sebanyak 82.4%. 

Eksport SME meningkat sebanyak RM 171.9 bilion pada tahun 2018 berbanding RM 166.2 bilion pada tahun 2017.

Namun PADA TAHUN 2017, HANYA 17% SAHAJA SUMBANGAN EKSPORT OLEH PERNIAGAAN SME

Tinjauan SME Corp pada tahun 2018, 80% daripada kira-kira 1,500 responden menyedari bahawa penggunaan digital amat penting dalam urus niaga namun penggunaan medium tersebut adalah sangat rendah. 

Mereka yang menggunakan media sosial dan e-dagang telah melihat peningkatan produktiviti sebanyak 26% sehingga 27%.

Dunia digital tanpa sempadan memberikan akses ke seluruh dunia kerana wujudnya teknologi yang semakin canggih. 

Penggunaan digital dalam perniagaan amat rendah dalam kalangan SME dan ia amat membimbangkan kerana terdapat banyak kepentingan untuk Malaysia terus berdaya saing dengan negara-negara lain di rantau ini.

A.T. Kearney partner Nikolai Dobberstein
SME Survival in the New World – The Digital
Imperative’ during DNA’s CEO Conference 2019